تبلیغات
آینده از آن حزب الله - جدول تعیین میزان تلاوتاینجا فدائیان حسین مست می شوند

 
به یاری خداوند شروع می کنیم دومین ختم قرآن رو با همون سه نیت همیشگی

( باتشکر فراوان از "یادگار بابا علی" ) :
اللهم عجل لولیک‌الفرج فی عامی هذا
اللهم احفظ امام الخامنه ای الی ظهور المهدی (عج)
اللهم ارزقنا توفیق الشهادة فی سبیلک تحت لواء ولیک

نیت و دعا زیاده اما من فقط می تونم طلوع حضرت آفتاب و شهادت در رکاب مولا رو طلب کنم اونهم همین امسال...
آنچه ما با خویش کردیم هیچ نابینا نکرد/در میان خانه گم کردیم صاحبخانه را

ردیف
 نام
 میزان تلاوت
 1  سید احمد
 سوره مبارکه حمد/ سوره بقره 24-1
 2  امیرعلی
 سوره مبارکه بقره 37-25
 3  راحیل  سوره مبارکه بقره57-38
 4  عرفان
 سوره مبارکه بقره 69-58
 5  خادم الشهدا
 سوره مبارکه بقره 83-70
 6  تسنیم السادات
 سوره مبارکه بقره 93-84
 7 آذرخش
 سوره مبارکه بقره 105-94
 8  ایه  سوره مبارکه بقره 119-106
 9  بی دل
 سوره مبارکه بقره 134-120
 10  ن.خ  سوره مبارکه بقره 145-135
 11  عارفه  سوره مبارکه بقره 163-146
 12 امین عارفی
 سوره مبارکه بقره 176-164
 13  سارا  سوره مبارکه بقره 186-177
 14  تازه وارد
سوره مبارکه بقره  196-187
 15  رضا  سوره مبارکه بقره 210-197
 16  خط شکن
سوره مبارکه بقره  219-211
 17  جاهد
 سوره مبارکه بقره 230-220
 18  زینب
 سوره مبارکه بقره 237-321
 19  گمنام 124
 سوره مبارکه بقره 248-238
 20  سیم خاردار
 سوره مبارکه بقره 256-249
 21  الفبا  سوره مبارکه بقره 264-257
 22  رها سوره مبارکه بقره  274- 265
 23  شهاب سنگ
سوره مبارکه بقره 282 - 275
 24  مریم  از 283 سوره بقره تا 9 سوره مبارکه آل عمران
 25  نغمه  سوره مبارکه  آل عمران 22- 10
 26  مرتضی
 سوره مبارکه  آل عمران 37-23
 27  مسعود ساس
 سوره مبارکه  آل عمران 52-38
 28  فاطمه
سوره مبارکه  آل عمران  70-53
 29  آبجی زهرا
 سوره مبارکه  آل عمران 83- 71
 30  باران  سوره مبارکه  آل عمران 100- 84
 31  زینب . س
سوره  آل عمران 115-101
 32  ارمیا
 سوره آل عمران 132-116
 33  م.طاهری
 سوره آل عمران 148-133
 34  سادات
 سوره آل عمران 157-149
 35 ساغر
 سوره آل عمران 173-158
 36 جاهد2
 سوره آل عمران 186-174
37

زهرا.پ
سوره آل عمران 200 - 187
 38  
سمیه .م
 سوره مبارکه نساء 11-1
 39  نرگس.ق
 سوره مبارکه نساء 19-12
 40 پارسا 
سوره مبارکه نساء 26-20
 41  زینب پارسی بلاگ
سوره مبارکه نساء 37-27
 42  فاطمه
 سوره مبارکه نساء 51-38
 43 طاهره فتاحی  سوره مبارکه نساء65 - 52
 44
طهورا 135
 سوره مبارکه نساء 79-66
 45  میثم شاید حامد  سوره مبارکه نساء 91 - 80
 46  صبا  سوره مبارکه مائده 101 - 92
 47
م.رضوی
 سوره مبارکه نساء 113-102
 48  زهرا رمضانپور
 سوره مبارکه نساء 114-127
 49  پلاک شهادت
 سوره مبارکه نساء 128-140
 50  افق  سوره مبارکه نساء 141-154
 51  فاطمه (مضاعف)
 سوره مبارکه نسا 155-170