تبلیغات
آینده از آن حزب الله - حاجیان به خون غلطیدهاینجا فدائیان حسین مست می شوند

 

حاجیان به خون غلطیده

 

نوشته شده توسط:علی

اللهم ارزقنا توفیق شهادة فی سبیلک

برخورد میان ایرانیان و مسئولان سعودی در سال 1366 امری بدیعی نبود و در طول سالهای 1358 تا 1366 بارها ایرانیان به جرم بیان شعار بر ضد آمریكا و رژیم صهیونیستی دستگیر، زندانی و شكنجه شدند و در پی آن منازعاتی بین مسئولان دو كشور برخاسته بود. حتی درباره اجتماعی بودن حج و فتاوی علمای حجاز و نظریات و فتاوی امام خمینی (ره)، بحثهای گوناگونی پیش آمد كه در نهایت «ملك خالد بن عبدالعزیز» پادشاه وقت عربستان سعودی، نامه ای به امام خمینی فرستاد، بر این مبنا كه برخی روحانیون حجاز حج را مراسم و مناسكی صرفاً فردی خواندند و توجه به مسائل اجتماعی و برپایی تظاهرات در حج را مزاحم حاجیان و حتی بدعت معرفی كرده اند. اجتناب از سب و لعن دشمنان را حق دانستند و آن را انحراف از دین و جسارت به مكه و كعبه مطرح كردند و حتی دولت سعودی بر این معنی تأكید داشت كه از رسول اكرم (ص) در مراسم حج جز تلبیه و دعا و نیایش روایتی وارد نشده و شعار دادن بر ضد دشمنان و فریاد زدن مغایر اهداف حج و معصیت است.
حضرت امام(ره) در (18/7/60) در پاسخ به پادشاه عربستان نوشتند: «اكنون به واسطه كج فهمی ها و غرض ورزی ها و تبلیغات وسیع ابرقدرت ها كار را به آنجا بكشانند كه دخالت در امور سیاسی و اجتماعی كه مورد احتیاج مبرم و از اهم امور مسلمین است، در حرمین شریفین جرم شناخته شود و پلیس سعودی در داخل مسجد الحرام و در جایی كه به حكم خدا و به نص قرآن مجید برای همه كس حتی منحرفین محل امن است با چكمه و سلاح به مسلمانان حمله كرده و آنان را مضروب و دستگیر نمایند و به زندان بفرستند. جرم این مسلمانان شعار بر ضد آمریكا و اسرائیل، این دشمنان خدا و رسول بوده است... اگر دولت حجاز از این فریضه عبادی - سیاسی كه هر سال در مواقف كریمه حرمین شریفین با حضور میلیونی مسلمانان تشكیل می شود، استفاده سیاسی اسلامی می نمود، احتیاج به آمریكا و هواپیماهای آواكس آن و سایر ابرقدرت ها نداشت و مشكلات مسلمانان حل می شد.»
نصایح مكرر امام كارگر نیفتاد و پادشاهانی كه بیشتر در فكر ادامه سلطنت مبتنی بر خفقان خود بودند، ناگزیر به تكیه به ابرقدرتهایی همچون آمریكا گشته و هر روز از مردم خود و جهان اسلام دور گردیدند.