تبلیغات
آینده از آن حزب الله - آقاخامنه ای ...اینجا فدائیان حسین مست می شوند

 

آقاخامنه ای ...

 

نوشته شده توسط:علی

بسم رب الزهراء

قبل از نوشتــ......

بیمار لبخند تو هستم ، بیشتر بخند ، لبخند گل زیباست ....این روزهای ماه مبارک ، صورت مبارک مولای مطهرم را که می بینم، آه از نهاد دلم بلند می شود.
از یک سو دلتنگش هستم ، اساسی. و از سویی دیگر بغضی عجیب  و شوق گونه ، نزدیک است خیس نماید گونه هایم را.
از بس که دلتنگ دیدارش هستم دیگر تماشای روی دلآرا و ملکوتیش  از پشت قاب شیشه ای آرامم نمی کند .باید بنشینم فکری کنم . اصلا باید با توسل به لیالی این ماه ، برات دیدار ماه را بگیرم .
آه بیمار خنده هایش هستم . بیشتر بخند. لبخند گل زیباست . دیروز که با قاریان قرآن دیدار می فرمود ، نشاط خاصی داشت  و لبخند هایش بیشتر بود.  قرآن ناطق چه زیبا از  قرآن سخن می گفت .
شاید علت این لبخند هایش این  بود که ماه این جمع را نورانی می دید . احساس می کنم این لبخند هایش در دیدار با برخی جمع های دیگر کمتر باشد. شاید علتی دارد .
آری غلط نگفته باشم با سیاسیون اینگونه نمی خندد.  
ای رهبر آسمانیم ، تو متعلق به ما پابرهنگان جاودانه تاریخ هستی ، این سیاسیون قدر تو را نمیشناسند . لیاقت لبخند های تو را ندارند. تو مال ما دلسوخته هایی ،قدر زر زرگر شناسد، قدر علی را مالک.
ای رهبرم سیاسیون خوابشان برده اما ما ملت بیدار بیداریم ، هوشیاریم ، می دانیم خدای چه نعمتی به ما ارزانی داشته ، ما قدر تو را می دانیم . ما خوب  می فهمیم که دستان مجروح تو  پرچم دار دین خداست . ما متوجهیم . ما قدر تو را می دانیم .سیاسیون خوابشان برده اما ما ملت  هستیم . ما بی واسطه با ماه  در ارتباطیم ،هیچ نیازی به کسی نیست ، ما ملت دلمان به خامنه ای خوش است و خامنه ای دلش به ما ملت . ما هر گاه بخواهیم از دلمان اتصال برقرا می کنیم با بیت رهبری ، ملت بی واسطه "دائم الکانکت" است با ماه ."وایرلس پرسرعت"!ما ملت برای دیدار با ماه نیاز به وقت قبلی نداریم ، ما اراده کنیم دلمان بیت رهبری است کنار دل آقا . ما برای ارتباط با ماه نیاز به کسی نداریم . پیوند ما و رهبری گرم گرم است . ما با رهبرمان ندار هستیم . همه هستیمان را داده ایم دستش . آری همان دست آسمنیش. و او هم منت گذاشته بر سر ما ، لطف فرموده و رهبری ما را پذیرفته . دست خدا بر سر ما ، خامنه ای رهبر ما.
ای سیاسیون با شما هستم . فراموشی گرفته اید انگار ؛ آلزایمر مزمن!. نور ایمان به سختی درونتان مشاهده می شود. نکند شکم هایتان فربه شده !صبحانه های کاری خوش خوشکتان نکرده باشد؟انگار خوشی زده زیر دلتان .  فراموش کرده اید یکی دو سال پیش همین روزها چه خبربود؟فراموش کرده اید زبان اوباما دراز شده بود؟ دست ما ملت کوتاه ش کرد ، شما چرا غره شده اید؟ 

هیلاری که الان به پت پتِ افتاده است ، یکی دو سال پیش همین روزها دم به دقیقه برای ما اِفه حقوق بشر می آمد. یادتان رفته ؟ بیبیسی که امروز کارش به سریال سازی افتاده یکی دو سال قبل برنامه هایش را دو ساعت زودتر شروع می کرد تا "سریال های فتنه "پخش کند . آنقدر سوژه داشت که نمیدانست از کدام شروع کند . یادتان رفته ؟سران فتنه که الان خامُشند آن زمان شیطان بایستی وقت قبلی بگیرد از آنها از بس که مشغول شیطنت بودند!
ای سیاسیون به کجا چنین شتابان ؟ اندکی فکر کنید . بیدار شوید تا سیلی ملت بیدارتان نکرده! این اژدهای فتنه که می بینید از غم بی آلتی افسرده است . حرفی برای گفتن ندارد و الا همان دندانهای از حقد فشرده شده و چهره های غضبناکش باقیست .
سیلی حیدری ما ملت در نه دی مدهوشش کرده ! ای سیاسیون شما چرا دچار خودزنی شده اید ؟ این جو آرام امروز را که می بینید تاثیر آه دیروزمولایمان است در خروش آدینه هایش. به شما هیچ دخلی ندارد ، شما هیچ کاره اید . خیالات برتان ندارد .  خاموش کردن فتنه  محصول پیوند دلهای سوخته ما با بیت رهبری است  نه محصول تلاش های شما ...
شما هیچ کاره اید ، ما ملتیم که بیشمار در نه دی آمدیم . شما هیج کاره اید . لطفا دور نزدید . غره هم  نشوید ،خودتان خوب می دانید  اگر نبود حضرت عباس نگه دار شما باید الان سماق می مکیدید و دربه در می بودید . همان دو هفته اول کارتان را تمام کرده بود انقلاب رنگی . ما ملت به سُکان داری بیت رهبری جلوی فتنه  را گرفتیم ،اما چه کنیم که محصول پیوند گرم ما ملت و رهبری ، مفت و مجانی افتاده دست شما سیاسیون. 
قدری  به خود بیایید . . درک کنید موقعیت حساس امروز را . بفهمید شرایط را . ما ملت خوب درک می کنیم این شرایط را . حتی  حسنک قصه "حسنک کجایی" هم درک کرده این  قضیه را،  اما برخی شما هنوز نمی خواهید بفهمید . حسنک آمده است از روستا. بر سر در خانه ی حسن در روستای دور افتاده عکس ماه ماست نه عکس شما !
من خودم حسنک را دیدم ، در روستای" آبیدسره سردشت" .سطل ماست در دستش بود ، وقتی  اتوبوس جهادی ما که مزین به عکس ماه بود را دید با پای برهنه با همان ظرف ماست نفس نفس زنان دنبال ما می دوید . اسمی از شما نمیبرد . فقط هی می گفت :آقا خامنه ای آقا خامنه ای ...
چرا شما به خود گرفتید .شما چرا نمی خواهید درک کنید شرایط حساس کنونی را .
"دهقان فداکار" هم فهمیده است  این شرایط را . اما شما نه .  لباسش را دوباره آتش زده .دوان دوان بر سر راه شما آمده تا اندکی چشم بصیرتتان ببیند تا نکند با قطار از روی خون 300 هزار شهید رد شوید .
حتی "کُبری" هم تصمیمش را گرفته ! می خواهد بیاید وصیت نامه شهدا را از زیر باران غفلت شما بر دارد . "ژاله" روزی 3 بار برای لاله ها فاتحه می خواند ولی شما انگار فراموش کرده اید آسایش امروزتان مرهون پرپر شدن لاله هاست ." ز خون هر شهیدی لاله ای  رُست".  الهی خیر از عمرش او نبیند که روی لاله ها پا گذارد .
"کوکب خانم" که زنی پاکیزه است . ظرف شیر، ماست و دوغش را به دست گرفته تا خرج انقلاب کند . بنازم بصیرتش را . اما شما "چوپان دروغگو" شده اید .خوشی زده زیر دلتان .راحت باشید . بر سرو کول هم بزنید . مشکلی که نیست همه جا خوش خرم است ! شما راحت باشید . بر سر و کول هم بزنید، مکتب ایرانی  را پاس بدارید .شما راحت باشید . توجیه کنید خزعبلات را . هدیه بدهید به هدیه!
شما که همه جا را ساخته اید و آباد کرده اید وقت ما ملت هم که مفت است! پس عشق است و صفا . برای خوش آیند چند نفری که از سراسر جهان آمده اند وقت ما ملت را تلف کنید. خبالی نیست . عشق است و صفا. 
باز دوباره اوباما با دستکش مخملی دست دوستی دراز کرده ما هم بی خیال میشویم دو سال پیش را، شما راحت باشید  حاجی حاجی مکه !
اما  نه؛ نه اینگونه نیست. ما این آرامش را آسان به دست نیاورده ایم که به آسانی از دستش بدهیم . با خون دل به دستش آوردیم. هنوز اشک از چشمان مادرشهید  کبیری خشک نشده . که شما بر سر هم می زنید . هنوز داغ سوت و  کف های عاشورا بر سینه ما سنگینی می کند . شما دیگر  لطفا به صورت ما پنجه نکشید. هنوز دلمان خون است از دیدن پاره پاره های عکس حضرت روح الله . شما دیگر  لطفا خون به دل ما نکنید.  هنوز شیشه های شکسته حوزه 215 ترمیم نشده که شما می خواهید مالک اشتر علی را به دادگاه بکشید . البته که با کمال احترام غلط می کنید!
برخی از شما به فکر چهره شدن هستید و غافلید که سکوت امروز منافقان نه از سر پشیمانیشان که از غم بی آلتی است. اگر ساکت هستند  برای این است که حرفی برای گفتن ندارند و الا فرصت پیش بیاید فتنه بعدی تلافی می کنند. آخر بدجوری از ما ملت سیلی خورده اند . هنوز زیر گوششان سرخ است. هنوز دارند گیج می زنند. نمی بینی هذیان گویی های شیخ بی حیا را . خوب که بنگری به او هیچ تفاوتی بین او و یک انسان روان پریش نمی بینی . به شما که عرض کنم  بدبختی نمی شود اسم "پت" را رویش گذاشت دیروز "جناب مت" برایم کامنت گذاشته بود که چرا اسم خانواده ما  را خراب می کنی !  ما خودمان روده بر شده ایم از  خنده ، از دست کارهای شیخ . برادم "پت "غش کرده از خنده از دست این شیخ و طی  پیامکی به شیخ گفته :" ای بابا تو دیگه کی هستی ؟ دست ماها رو بستی "
شما سیاسیون کمی هم  به خود بیایید بد نیست . درک کنید شرایط امروز را .

ما ملت  خستگی را خسته می کنیم اما شما ...
ما دلمان به رهبری ماه خوش است. از اول هم به شما دل نبسته بودیم . تعارف که نداریم . اساسا ما برای شما تره هم خورد نمی کنید . ما فقط یک دل داریم و آنرا شش دانگ زده ایم به نام عشق خامنه ای . ناخدای با خدای کشتی انقلاب سکان دار دلهای ما هم هست . با لبخند های زیبایش دنیا دنیا شاد می شویم . این روزها که  لبخند زیبای علوی تبار مهمان لب هایش شده دلمان اباد اباد است .
به ما ملت باشد نمی گذاریم یک ثانیه مولای خراسانیمان دلتنگ شود . ماه ما زیباست و زیباییش را از خورشید به ارث برده .
ای حضرت آفتاب (عج) ای تمام دلخوشی مادر ، ای پشت و پناه رهبرمان . دستی بر سر ما بکش . ماه مبارک است و احساس می کنیم که چقدر ظهور نزدیک است . ای مولای ما دعا کن برای ما.
 
ما هم دعا میکنیم که در آستانه ظهور  هیچ کس آنقدر زمین گیر نشود که هنگام طلوع آفتاب ، توان برخواستن نداشته باشد !

 


بعدا نوشتــ.....

1) خواندن دعای عهد بعد از نماز صبح در ماه رمضان بیشتر از سه دقیقه وقت نمی گیرد!

2) نوای قبلی وبلاگ : تو دلم یه دنیا حرفه .... ( سید میرداماد)  لینک دانلود:
http://www.islamupload.ir/images/go067kptja6qylm381sl.mp3

3) این کلیپ رو  دانلود کنید    آقا خامنه ای ...

4) این کلیپ بسیار زیبا رو هم ببینید .      به این میگن بچه  بسیجی زرنگ !

5)
نوای جدید وبلاگ : وارث این امام خامنه ای دلاوره ...(حاج محمود کریمی) همزمان در حال پخش و لینک دانلود:
http://www.islamupload.ir/images/zoztvfkl3rh064gizq51.mp3
نمایش نظرات 1 تا 30