تبلیغات
آینده از آن حزب الله - عمار رفتار خود را با علی تنظیم می کرد ، نه توجیه!!!اینجا فدائیان حسین مست می شوند

 

عمار رفتار خود را با علی تنظیم می کرد ، نه توجیه!!!

 

:

نوشته شده توسط:علی

به نام خدای زهراءباورم این است که نم نم بارش یک ذهن بر روی کویر تشنه ی کاغذ هنگامی بصیرت زا خواهد بود که از دلی مطهر برخواسته باشد که بصیرت ذهن از طهارت دل می آید و لاغیر !
و هرگاه این پاکی نیت باقی بود نوک قلم هم طاهر می باشد و بصیرت زا و نوشته ای تولید می کند : "made in DEL "! و چه زیباست که برخی ها علت دست به قلم نشدنشان نه این است که "سوژه لا موجود"! بلکه منتظر طهارت دل هستند و نیک دریافته اند که نامطهر دست به قلم بردن همانا ذبح شدن سوژه همانا !

 این گونه ارزشی نویس ها حسابشان جداست ؛ روی سخن من اما با کسانی است که گمان می برند "فتنه" تمام شده و از این روست که به "قحط السوژه ای " رسیده اند. خوب گوش های خود را باز کنند و بفهمند ، بدانند ، درک کنند که مرگ فکری ما آنروزی است که گمان ببریم " الحمدلله فتنه پایان یافته" . اساسا ما بنی آدم علاقه ی عجیبی به سکونت در "کوفه ی روزمرگی" و "شام غفلت" داریم . دلمان به سرعت " قیام یک " متمایل است به خمودگی و رخوت و منتظر می مانیم تا هجوم بعدی دشمن . اینجاست که باید گفت سران فتنه "دنیا زدگی " و دچار " روزمرگی" شدن های ماست .
ما باید اول سران فتنه ی دل خویش را قربانی کنیم تا نیک بفهمیم که فتنه پایان نیافته
البته که فتنه تمام شدنی نیست هر چند اگر موسوی به سوراخش خزیده باشد .و مشغول دعوای  خانوادگی باشد. البته که فتنه تمام شدنی نیست هر چند که خاتمی عبای شکلاتی به سر کشیده و در هوای مه آلود دور از چشم  عمومی به خواب تزویر فرو رفته باشد  و در سکوت به فکر ملاقات بعدی با سورس فتنه باشد .  البته که فتنه تمام شدنی نیست هر چند اگر خواص بی خاصیت به سکوت گرویده باشند . همانان که دقیقا عکس  فرموده علی در فتنه ها شترشده بودند که هم سواری دادند و هم خوب دوشیده شدند ! البته که فتنه تمام شدنی نیست هر چند اگر هر کوفت و زهر ماری به هر کاری مشغول باشد  ...
والله  ما بچه حزب اللهی ها یک سیلی حیدری به گوش تکاتک سران فتنه بدهکاریم ... ما برای جهاد آمده بودیم ، ما اراده ی نبرد فکری  کرده بودیم ، ما نوک قلمهایمان را حسابی  تیز کرده بودیم ما فکرمان را سیقل داده بودیم اما چه کنیم که مردان خدا جوی سبز! با سرانشان در رفتند و اکنون فقط مهدی مانده و ننجونش ! به شما که عرض کنم ما هر چقدر هم کم وقت داشته باشیم اما خواهیم خوابانید این سیلی را به گوش فتنه گران . ما تا انتقام قطره قطره ی خون شهدای گمنام و مظلوم هشت ماه نبرد را از سران فتنه نگیریم ساکت نمی نشینیم ما پیش قراولان غیرت هستیم در عصر غیبت و انتظاری بجز غیرت از ما نمی رود  ... خواهیم خواباند این سیلی را به گوش تک تک سران فتنه
دروغگویان متوهم بی آبرو کجا هستید ؟ چرا به سوراخ خزیده اید ؟ اگر مرد هستید بیایید ؟ آقای موسوی تو باید بر روی تک تک حرفهایت بمانی ! چرا کوتاه آمده ای ؟... بیا ... بیا و ادعاهایت را پیگیری کن . ما منتظریم . چرا به سوراخ خزیده ای ؟
اما ما هستیم و این شمایید که پَستید!  ما هستیم و این شمایید که ترک میدان کرده اید . سه صفر به نفع ما !
آقایان بیایید ... بیایید جواب ما را بدهید ... مگر نگفتید قصد انقلاب کرده اید ... کجایید انقلابیون شما ...  این مردان با حجاب خدا جو ؟ چرادیگر  نمی بینیمشان؟ ... مگر نگفتید مردم از نظام زده شده اند ... کجایند آن مردم زده شده از نظام ؟ چرا نمی آیند به دفاع از شما بپردازند ؟
نه آقایان  و ایضا خانوم های سران فتنه ! حقیقت چیز دیگری است . شما اساسا دنبال مسایل دیگری بودید . شما آنقدر حقیر فکری هستید که حاضر نیستید لااقل به خاطر حفظ آبرو هم که شده اندکی به میدان بیایید ! نه . بهتر بگویم شما تفی سر بالا بیش نبودید که برگشتید به روی صاحبان خود ... بدجور هم برگشتید . در اردوگاه های شما صدای شیون و واویلا بلند است ... کم مانده دور روز دیگر پاچه ی هم را بگیرید. اربابان شما برای شما تره هم خورد نمی کنند . "BBC" هم حتی دیگر رغبتی به پخش " سریال فتنه " ندارد.به شما که عرض کنم شما کلا "ناک اوت" شدید .شما نه فقط انتخابات را که آبروی خود را هم باختید بدجور هم باختید  ... گل لایی خجالت داره و شما بدجور لایی زیر طاق خورده اید ...
ما پابرهنگان جاودانه تاریخ همچون  کوه ایستاده ایم و این اما شما هستید که جر زنی کردید و در رفتید . ما بچه شیعه هستیم و حاشا که بچه شیعه میدان خالی کند . ما هستیم در دفاع از ولایت و این شمایید که پستید در نوکری اربابانتان . ما هستیم در احقاق حقوق حقه خود و این شمایید که پستید در گرفتن جیره و مواجیب خود بابت فتنه گری از استکبار . ما هستیم 
ما تا دمیدن صبح ظفر هستیم با ولایت . ما پشت مولای مطهرمان را خالی نمیکینم . مولای ما ، این سید علوی تبار این میثم تمار این عباس نگه دار بر بلندای قله ی ظهور ایستاده و این یار خراسانی منتظر نگار جمکرانی است تا پرچم را به او بدهد .
ما پشتیبان ولایت فقیه هستیم ما جوانان نسل انتظاریم و انتظاری بجز غیرت از ما نمی رود ما در دفاع از مولای خویش مردانه ایستاده ایم . هر ابرظالمی هم که روبروی ما بیاید اولا هیچ غلطی نمی تواند بکند و ثانیا زیر چمکه های ما خورد خواهد شد .
ما اراده فرج کرده ایم . ما هر دم گوش به زنگ بانگ "انا المهدی" هستیم . ما نسل انتظاریم و انتظاری بجز غیرت از ما نمی رود .  ما بر بلندای عزت تاریخ  ایستاده ایم و هل من مبارز می طلبیم . تمام حاجت ما شکفتن گل  لبخند رهبرمان است . رهبرا لختی بخند که خنده ی گل زیباست . مولا جان لبخند بزن که لبخند تو خلاصه ی خوبی هاست . ما دلخوشیم که دلمان بروی شانه های آرامش تو باشد . ما دلخوشیم که قلب هایمان آرامش یافته از سینه ی پر سکینه توست . مولا جان بخند که عجیب دل می بری با این حسن سیرت و صورت که ارث برده شده از تبار علوی توست .
خدایا تو خود  شاهد باش که در دفاع از مولایمان مردانه ایستاده ایم و  اگر روزی تکه تکه  هم شویم باز از هر تکه ی بدنمان  نام " خ ا م ن ه ا ی " بلند است .


********************
عمار رفتار خود را با علی تنظیم می کرد ، نه توجیه!!!
سطور بالا را نوشتم تا خودم با پرداختن به موضوع زیر مشمول مصداق نوشته ای که در زیر می آید نباشم . و نیز برخی اذهان ناپاک بدانند که این یک تذکر دوستانه و  درون گفتمانی  است و الا  ما هنوز ایستاده ایم و سیلی را به صورت تمام فتنه گران  خواهیم خواباند ، بویژه به صورت  پدر سوخته ی  لپ قرمزی اصلاحات !، موسوی خوئینی ها که نیک بداند لپ های قرمز این زمانش محصول مجاهدت های مردم است  و او اجاره نشین اموال ملت است و الا خمینی انقلاب نمی کرد  او  و بسیاری دیگر قبل از انقلاب  که آه در بساط نداشتند که  با ناله سودا کنند بایستی  اکنون  عزلت نشین حجره های تنگ و تاریک باشند.
قلم ما مطهر است بی ادب نیست ، بی ادب آن کسی هست که در کاخ خضراء ی معاویه  نقشه ی تزویر  می کشد برای  براندازی علی و ما اراده کرده ایم با همین قلم ناکامشان بگذاریم
اما بعد
دلم می گیرد وقتی می بینم که برخی ها که صدای فریادشان  ، گوش آسمان هفتم را نیازمند سمعک کرده ولی هنوز بصیرتشان تا مچ پای بصیرت آن کودک روستایی هم نمی رسد !!!
دلم می گیرد وقتی می بینم ضریب هوشی برخی ها از ضریب هوشی "کودکان " هم پایین تر آمده . چه کسانی ؟ عرض می کنم خدمت شما .
بگذار راحت راحت بگویم ... فصیح ... روشن ... واضح . به گونه ای که لااقل اگر کسی نفهمد من چه منظوری دارم اما خودم متوجه باشم که چه گفته ام .
مشکل من با برخی  از افراد خودی است که البته دچار غفلت شده اند و درک نمی کنند که وقتی علی  فرمود مسائل را اصلی و فرعی کنید . یعنی چه؟ آقایان و ایضاً برخی بانوان برداشته اند همین اصلی و فرعی را به بحث گذاشته اند که منظور این بود و آن نبوده ... این به آن می گوید منظور من از حرف زدن در خصوص آقای x  انتقاد است و دیگری که انگار منتظر فرصت بوده در می آید که آها دیدی گفتم نباید در خصوص آقای x حرف بزنی و قس علی هذا ...
چه خسته کنم شما را بر سر و کول هم میزنند در این باره و شاخ و شانه ها می کشند .سخن من این است ، آهای مدعیان عمار بودن !
نمی فهمید یا  خدای نکرده خود را به نفهمی زده اید ؟
برادر  ژورنالیست ، خواهر  وبلاگ نویس . کلام مولا روان بود و  همه فهم . "
من در این زمینه ورود و قضاوتی نمی كنم البته ممكن است اشكال و ایراد وارد باشد اما باید مسائل را اصلی – فرعی كرد و مراقب بود كه مسائل درجه دوم، جای مسائل اصلی و تعیین كننده را نگیرد."
چرا بجای تنظیم رفتار خود با گفتار علی ، به توجیه رفتار  خود با کلام مولا می پردازید ! پیرزن  روستایی هم فهمید که منظور یعنی درک شرایط کنونی . منظور یعنی پرداختن به مسائل اصلی. منظور یعنی غافل نشدن ، یعنی  بدانید ، بفهمید ، درک کنید که در نبرد هستید . غافل نباشید !
اما شما آقای خبرگزاری ،  کدام تیتر خبری را به دلیل این سخن مولا کنار گذاشتید یا لااقل از آب و تاب آن کاستید ؟
شما وبلاگ نویس محترم کدام مطلب خود را به بحث تحریم ، قطعنامه شورای امنیت و یا سایر موضوعات مورد تاکید امام اختصاص دادید ؟
آیا از کل فرمایشات نورانی و راهگشای حضرت آقا فقط همین یک موضوع قابل پرداختن است ؟
چرا مسئله ای به این ساده گی و روان بودن را اینهمه دشوار می کنید و می پیچانید؟ چرا می خواهید دشمن شاد باشیم ؟ آیا مساله اصلی ما این است ؟
بعد از وقایع حرم امام گفتم  دوستان پیام بوسه مولای را بر گونه سید حسن را درک کنید! برخی گفتند چه می گویی ؟
اما آیا به نظر شما تاثیر این نوازشهای پدرانه و مشفقانه  نبود که امروز دوباره سید حسن با تلنگری که ملت به او زدند برگشته ؟
ولی  باز هم امان از تیتر زدن برخی ها ، بجای اینکه بگویند ترک کرد ، تیتر زدند : سید حسن هم رفت !
اما ما وقتی می گوییم مولایمان سیدعلی ، علی است  یعنی ولایتش عین ولایت رسول الله است . یعنی  کلامکم نور. و امرکم رشد. و فعلکم الخیر ؛
اکنون هم میگویم حتی مزاح فرمودن های آقا هم رمز دارد ! رجوع کنیم به دیدار با دانشجویان و مزاحی که آقا قبل از جملات فوق خطاب به دانشجوی دل خون فرمودند!
برای مومن یک اشاره کافیست . اما آقایان ژورنالیست قبله ی شما کدام طرفی است ؟ نکند شما هم قبیله ی نان شده اید ! به خود بیاید .
وقتی از دست تمام کشورهای استکباری به علاوه محصولات ! داخلیشان در فتنه 88 کاری بر نمی آید چرا شما اینهمه نگران فتنه ی ! یک میرزا بنویس شده اید ؟ یا نکند منظور دیگری دارید؟ یا شاید هم غرض و مرضی در پشت این جنجال ها نهفته است؟؟؟
رسالت ما چیز دیگری است .   رسالت ما پاره کردن مردمک چشم فتنه گران داخلی و خارجی ست .باور کنید این جریان ابداً ارزش اینهمه صرف وقت را ندارد ،باورم این است که پرداختن به  این قضیه نه تنها موجب حل شدن آن نخواهد شد بلکه آنرا بزرگتر هم می کند . اساسا این قضیه نیاز به اقدام  حاج محمود عزیز دارد که ظاهرا فعلا به هیچ عنوان قصد چنین کاری را ندارد .

دوباره می گویم ما باید اعمالمان را با گفتار علی تنظیم کنیم نه توجیه !

********************
دامان پر مهر مولا دل کندنی نیست

می خواستم متن مفصلی در خصوص صحبتی دوستانه  به برخی رفقا قرار بدم  ولی به گمانم متن ذیل گویای همه چیز هست  ( نقل به مضمون است)
در دیدار دیروز جمعی از شاعران با حضرت آقا ، یکی از این شعرا گفت : برخی می خواهند بگویند که افرادی از دامان شما دوری گزیده اند ولی اساسا دامان پر مهر شما دل کندنی نیست! 
حضرت آقا در جواب با لحنی که چشمان ولایتمداران  را بارانی می کرد به این مزمون  فرمودند :
از جانب من راه باز است ...

رفقا در نوشته هایمان رک باشیم و شجاع اما  کسی را به زور  هل ندهیم  به سمت اردوگاه دشمن  ...
*******************
در جهت اینکه برخی دور بر ندارند  :
ما وحدت داریم و با این وحدت سیلی را به گوش  تکا تک سران فتنه خواهیم خواباند به گونه ای که صدای این سیلی حیدری در تاریخ ثبت شود !

این نوشته مصداق خاص را در ذهن دارد اما به دلیل عدم سوء استفاده لینک دوستانی رو که خطابم به اونهاست قرار نمیدم


بعدانوشتـــ......

1  نوای وبلاگ : خامنه ای رهبر ماست ، همه دلا مبتلاشه / الهی تا مهدی میاد ، آقای ما زنده باشه


2 هنرنمایی جدید "هپلی" رو در کار طنز بخونید  سبزی در مجلس ! (فتوکاتور)

3


نمایش نظرات 1 تا 30