تبلیغات
آینده از آن حزب الله - راز آه دل ماهاینجا فدائیان حسین مست می شوند

 

راز آه دل ماه

 

:

نوشته شده توسط:علی

به نام خدای زهراء

ــــــــــقبلنوشتــــــــــ

از انگشتان دست راستم ، سه انگشت را سپرده ام به خدا . وقف شده اند برای مولایم خامنه ای ،  شصت ، سبابه و میانی .
میان آنها قلم که قرار بگیرد ، سلاحم آماده ی شلیک است ....
راز آه دل ماه آنگاه که فهمیده شود ، خورشید(عج) از پشت ابر غیبت بیرون خواهد آمد. با فهمیدن اسرار درون سینه ی ماه است که به جلو می افتد طلوع خورشید. اسراری که جز با خون دل فاش نخواهد شد .
و چه کس بهتر از ما ملت خبر دارد از سر درون سینه ی پر سکینه ی خامنه ای . رمز دلش را علی اگر با چاه می گفت چون که کوفه شهر بی رنگ بود و جماعتش از سنگ و مردمش از جنس ننگ ، اینجا اما ایران است مردمش دلتنگ و جماعتش یکرنگ و ملتش بیزار از رنگ . گفتم ملتش نه مسولینش !
چرا که اینجا اما مسولینی هم دارد که اگر چه به ظاهر مقیم ایران هستند ، اصالتشان را اما نیک که بنگری به شهر هفت رنگ ، به کوفه ی پر از ننگ و به جماعتی از سنگ برمی گردد .
اینجا ایران است ، لیگ برتر زمانه ! آری سری چهاردهم جام انتظار . در انتهای فصل ظهور بازار نقل و انتقال بصیرت در آن داغ داغ است !
گاهی می بینی مش رضای شیر فروش عَیار اخلاصش و قدرت بصیرتش چندین برابر بصیرت حاج آقای بنیاد شهید فروش است ! آری مش رضا حلال و حرام سرش می رسد و در شب قدر نگران شب اول قبرش است و می داند که نباید آب به شیر ببندد. حاج آقای بنیاد شهید فروش امــــا به شب اول قبر گفته زکی !
متهمان تجاوز به ناموس ملت را شهید می خواند ! آرای کشته شده گان کهریزک چه بخواهی و چه نخواهی متهم به تجاوز به ناموس هستند .  چجور sms برنامه ی نود ناموس آقای فردوسی باشد  امـــا آراء چهل میلیونی ما ملت کشک ؟!
آری حاج آقای بنیاد شهید فروش نان را به نرخ روز که چه عرض کنم به نرخ دقیقه و گاهی اوقات هم که زمینش کج نباشد رقاص خوبی می شود و  نان را به نرخ  ثانیه می خورد . اقدام به نام گذاری یک خیابان به اسم یک متهم به تجاوز آنهم به اسم شهید !!!! در حالی که حتی یک بن بست هم به نام بسیاری از سربازان بی ریای روح الله نیست را چه می توان نامید بجز خوش رقصی ! / خیال نکنند ما ملت خاموشیم ، ما هوشیار هوشیار و آبرو برای کسی که دست به خون شهدا دراز کند باقی نخواهیم گذاشت .
ما نسل شهادتیم و از جنس ولایت . ما که می گویم یعنی ما ملت نه دی  ملتی که فهمیده اند برای رسیدن به خدا صراط مستقیمی جز صراط خامنه ای نیست و خوب می دانند که ولایت آزاد راه بهشت است که ورودی و ابتدای این آزاد راه در این زمانه انتهای خیابان فلسطین است . آری بیت رهبری دروازه ی ورود به بهشت است . . عشق است بیت رهبری ، نور است این سید علی و ملت ما خوب می داند قدر این نور را .
 آری ما خوب می دانیم که شهید حی لایموت است . آری حی لایموت است چون خدایی گشته کسی که در راه خدا کشته شده ... در راه خدا ... در راه خدا ... در راه خدا ...
حاج آقای شهید فروش اینجا ایران است کوفه که نیست ! اینجا ایران است و ما نسل انتظاریم و از تبار کرب و بلا و  نگران قحط آبیم و نگران طفل رباب . طفل رباب تشنه ی لبیک بود
طفل رباب اما اینبار تشنه نخواهد ماند . لالالالا  لالا لالا ... در بغل رباب آرام بخواب  ای طفل رباب  که ما بسیجیان خط خامنه ای بیداریم و لبیک گویان به هل من ناصری حسین ایستاده ایم به تماشای جبل النور قامت خامنه ای ... و حالا تو ای منافق بسوز که رهبر ما از جنس نور است و از تبار نگار ظهور  ....  اینجا که ایران و شهر صاحب الزمان است و جای خود دارد . به دوردست هم  که بنگری از سرزمین نصر الله به حمایت از مکتب روح الله صدای لبیک بلند است به سوال ثارالله . لبیک یا حسین ... لبیک یا حسین ... لبیک یا حسین .
و حالا تو ای منافق باز هم بسوز که محبوب ترین چهره ی عرب مقتدایش خامنه ای ست . او عزیز شده چون عزیز دلش خامنه ای ماست .  آری نصرالله راز آه دل ماه را فهمیده و او هم نیم خیز شده برای ظهور .
 از ایران تا لبنان فاصله ها کوتاه شده و دیر نیست زمانی که سلاله ی سالار عشق  از کنار کعبه بیاید که  پیر و جوان بمیرند  برایش و عاشقان  سر بدهند به پاییش و همه با هم صلاة ظهر بخوانیم با اذان خامنه ای  به اقتدای عشق در قدس ...

خیبر خیبر یا صهیون     جیش محمد قادمون
ــــــــــبعدنوشتـــــــــ

نوه ی بیسواد ننجون به مناسیت روز قدس پیام تصویری صادر کرده ، دمش گرم .
 چقدر دلمان برای تماشای قیافه ی خنگولانه اش  تنگ شده بود ، مردیم از بس برای خنده  مناظره اش رو نگاه می کردیم !